Resultat Lördagsbettyn

2021

 

Dags att betala in medlemsavgiften

Inbetalningen av Betty-avgiften på 500 kr görs till Nordea Bank. Clearing: 3011, Konto: 0065255 (ska vara oss tillhanda innan första tävlingen)
– O.B.S märk inbetalningen med ert namn –